Disclaimer

Disclaimer
De gebruiker dient er rekening mee te houden dat de informatie en prijzen regelmatig worden aangepast.
findfish.nl heeft deze website zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.
Wij staan echter niet in voor de volledigheid en de actualiteit van deze informatie.

Verantwoordelijkheid
De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via de website beschikbare informatie. findfish.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van gebruik van op de site beschikbare informatie (waaronder links naar sites van derden) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet – behoorlijk – functioneren van de website.

Copyright © findfish.nl